Werknemer gaat weer WW-premie betalen

20-2-2015
De premie is niet alleen voor uitkeringen, maar ook voor scholing en bemiddeling naar nieuw werk. Hierover zijn werkgevers, vakbeweging en onafhankelijke kroonleden het eens geworden in de Sociaal Economische Raad (SER) aldus de Volkskrant die een conceptadvies aan het kabinet in handen heeft.
 
De nieuwe premie moet wel worden gecompenseerd via lagere belastingen. Er moet dus nog worden onderhandeld met het kabinet.
 
Adviescentra
De WW-uitkeringen kunnen nu niet kostendekkend worden uitgekeerd, vandaar dat werknemers volgend jaar weer WW-premie gaan betalen.
De premie is ook nodig om centra op te zetten die werkzoekenden met scholing en bemiddeling aan werk helpen. De SER wil hiermee eerdere bezuinigingen op de arbeidsbemiddeling ongedaan maken aldus de VK.
 
Hoe hoog de nieuwe werknemerspremie wordt, vermeldt het advies niet.
 
Advies maximale uitkering
Een andere pijler van het advies is de verlening van de maximale uitkering. Werkgevers en vakbonden sturen erop aan toch weer het derde jaar van de WW-uitkering in te stellen. In plaats van de komende beperking van de WW naar twee jaar. Ze stellen een landelijke regeling voor met één premie, die boven op de WW-premie komt. UWV of de Sociale Verzekeringsbank voert de verzekering voor het derde jaar dan uit.

 

WW biedt kansen voor werkgevers in (semi) overheid en onderwijs
De kosten van de WW worden op deze manier direct op individuele werkgevers verhaald. Een pro-actief beleid biedt kansen om deze schadelast te beperken. Cruciale randvoorwaarden zijn gedegen kennis van de regelgeving, scherp zicht op de geldstromen en gestroomlijnde uitvoering van de verplichtingen.

Bron: HRpraktijk.nl