UWV en uitzenders starten actie ouderenwerkloosheid

2-10-2013
UWV bindt samen met private partijen de strijd aan tegen de snel stijgende werkloosheid onder 55-plussers.
 

Onderdeel van het Actieplan 55PlusWerkt zijn een scholingsvoucher en een plaatsingsfee voor private intermediairs, zoals uitzendorganisaties die oudere werkzoekenden naar een baan bemiddelen.

UWV werkt binnen het actieplan nauw samen met sociale partners, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de re-integratie- en uitzendbranche. De koepelorganisaties ABU en NBBU, Randstad, Tempo-Team, USG People, Manpower, Adecco en Timing hebben afgesproken de komende twee jaar 22.500 werkloze 55-plussers te plaatsen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voor de komende twee jaar 67 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de aanpak van ouderenwerkloosheid.

Het Actieplan 55PlusWerkt kent een aantal speerpunten. Zo krijgen alle 55-plussers met een WW-uitkering een training Succesvol naar werk aangeboden. Op jaarbasis zal het gaan om circa 45 duizend werkzoekenden. In de training leren werkzoekenden hun netwerk optimaal benutten en is er aandacht voor sollicitatie- en presentatievaardigheden. Aanvullend organiseert UWV regionale bijeenkomsten om 55-plussers te inspireren bij hun zoektocht naar werk en werkgevers te stimuleren oudere werkzoekenden een kans te bieden.

Intermediairs die een werkzoekende 55-plusser naar werk bemiddelen, kunnen onder voorwaarden een plaatsingsfee aanvragen. Deze kan oplopen tot maximaal 1500 euro voor een dienstverband van een jaar of langer. Ook zijn er scholingsvouchers beschikbaar waarmee werkzoekenden of werkgevers zelf trainingen of opleidingen kunnen (mee)financieren. De vouchers worden afgegeven onder voorwaarde dat de scholing de kans op een nieuwe baan vergroot of als er een getekende arbeidsovereenkomst is. UWV vergoedt de scholing tot een bedrag van 750 euro.

De werkloosheid onder ouderen neemt nog steeds toe. Het aantal werkloosheidsuitkeringen aan 55-plussers liep het afgelopen jaar op met 23.000 tot 102.000. 55-plussers met een WW-uitkering zijn gemiddeld zestien maanden zonder werk, bijna drie keer zo lang als werkzoekenden onder de 55.

Bron: Flexmarkt