Tussentijdse wijzigingen NBBU-CAO's per 1 juli 2016

28-6-2016
Per 1 juli 2016 wijzigen de NBBU-cao’s voor Uitzendkrachten en voor Vaste Medewerkers. De wijzigingen zijn alle het gevolg van het einde van het overgangsrecht van de Wet werk en zekerheid. Lees hier wat er is gewijzigd.
 
Nieuwe regels voor AOW-gerechtigden:
1. Artikel 32 en 33 NBBU cao
Vanwege einde overgangsrecht per 1 juli 2016 vervalt het fasesysteem AOW-Plus. Dit betekent dat AOW-gerechtigden in het ‘reguliere’ fasensysteem terechtkomen. Hiermee komt artikel 33 te vervallen en wordt artikel 32 aangepast op de situatie per 1 juli 2016.

2. Opvolgend werkgeverschap bij AOW-gerechtigden
Het arbeidsverleden van een AOW-gerechtigde die voorafgaand aan het opvolgend werkgeverschap een overeenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd heeft gehad, hoeft in beide gevallen niet te worden meegenomen, als u opvolgend werkgever bent.

3. Einde uitzendovereenkomst vanwege AOW-gerechtigde leeftijd
Als een uitzendkracht bij u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en hij zit op dat moment in fase 3, dan zullen (conform artikel 7:668a lid 12 BW) alle contracten die binnen fase 3 zijn aangegaan voorafgaand aan het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, komen te vervallen en wordt er opnieuw vanaf begin fase 3 gestart met contracten.

Nieuwe termijn fase 1 en 2:
Duur fase 1 en 2 (artikel 13)
  • De duur van fase 1 en 2 zal aangepast worden naar 78 weken i.p.v. 130 weken.
  • De onderbrekingsperiode tussen twee uitzendovereenkomsten zal aangepast worden van 26 weken of langer naar langer dan 6 maanden.
 
Tussentijdse wijzigingen cao voor Vaste Medewerkers per 1 juli 2016
Ook bij de NBBU-cao voor Vaste Medewerkers zijn de wijzigingen een gevolg van het einde van het overgangsrecht van de Wet werk en zekerheid.

Arbeidsovereenkomst
  • Er kunnen nog maximaal 3 arbeidsovereenkomsten in een periode van maximaal 2 jaar aangegaan worden i.p.v. 4 arbeidsovereenkomsten in 4 jaar, voordat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
  • De onderbrekingstermijn zal aangepast worden van 3 maanden naar langer dan 6 maanden.
 
Bepalingen voor AOW-gerechtigden:
1. AOW-gerechtigde werknemers en ouder (artikel 41)
Vanwege einde overgangsrecht per 1 juli 2016 vervalt de mogelijkheid om een onbeperkt aantal arbeidsovereenkomsten aan te gaan.
 
2. Einde uitzendovereenkomst vanwege AOW-gerechtigde leeftijd
  • Indien sprake is van een medewerker die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, dan is het mogelijk om nog maximaal 6 contracten in een periode van maximaal 4 jaar aan te gaan.
  • Als een vaste medewerker bij u in dienst is en de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, tellen de contracten die zijn aangegaan vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd niet mee voor de duur en het aantal contracten, die u nu nog aan kan gaan na AOW-gerechtigde leeftijd. Dit betekent dat u vanaf dat moment weer maximaal zes contracten in maximaal vier jaar mag aangaan.
 

Bron: nbbu.nl