Stijging werkloosheid vlakt af

17-10-2013
De werkloosheid in Nederland is in september licht gestegen met tweeduizend personen tot 685 duizend.
 

Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag bekend.

De werkloosheid komt net als in augustus, toen de werkloosheid onverwacht licht gedaald bleek te zijn, uit op 8,6 procent.

De stijgende trend van de werkloosheid is daarmee minder sterk, aldus het statistiekbureau. De afgelopen drie maanden groeide het aantal werklozen met gemiddeld drieduizend per maand. In de eerste helft van het jaar kwam dit cijfer nog op 17 duizend per maand.

"Hoewel de stijging van de werkloosheid wel wat is afgevlakt, kun je niet spreken van een trendbreuk", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. "Vorige maand raakten toch 20.000 mensen hun baan kwijt. De werkloosheid steeg weliswaar met slechts 2000, maar dat komt omdat 18.000 mensen zich uit de arbeidsmarkt terugtrokken. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan jongeren die een opleiding zijn gaan volgen."

Onder jongeren is het werkloosheidspercentage het hoogst met 16,5 procent. Bij 25-44-jarigen en 45-plussers was dit respectievelijk 7,9 en 7,4 procent.

Volgens de internationale definitie kwam de werkloosheid in Nederland in september uit op 7 procent van de beroepsbevolking. In augustus was dat eveneens 7 procent.

Uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV blijkt dat het aantal lopende WW-uitkeringen in september met duizend is toegenomen tot 400 duizend. Dat zijn er bijna 100 duizend meer dan in september 2012.

Het aantal uitkeringen aan personen onder de 45 jaar nam af. Daar staat tegenover dat het aantal uitkeringen aan 55-plussers met 1,3 procent steeg tot 104 duizend.

Nog te hoog
De werkloosheid stijgt op dit moment minder dan in het begin van het jaar, maar is nog veel te hoog. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft dat donderdag gezegd in reactie op de nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Asscher noemde de werkloosheid "het grootste probleem van dit moment".

De minister durft nog niet te voorspellen of de geringere stijging van de laatste maanden het begin is van een nieuwe trend. "Dat zal de komende maanden moeten blijken. Er is in elk geval alle reden om volop door te gaan met de uitvoering van het sociaal akkoord."

Asscher wees op de afspraken die hij met sectoren maakt om banen te scheppen en op de verlenging van het lage btw-tarief voor de renovatie- en onderhoudssector.

Bron: nu.nl