Sectorpremie uitzendbedrijven 2017

26-10-2016
De sectorpremie, onder meer bedoeld voor de financiering van de WW, voor uitzendbedrijven zal in 2017 4,07% bedragen. Dat is aanzienlijk lager dan de sectorpremie die uitzendbedrijven voor dit jaar moeten betalen (2016: 5,59%).
 
Gedifferentieerde premie
Voor de sector Uitzendbedrijven worden de premies echter gedifferentieerd naar het soort activiteit waar de werkgever zich mee bezighoudt. Voor de werkgever is de gedifferentieerde premie die behoort bij de premiegroep van belang en niet de sectorpremie.

Deze is voor 2017 als volgt:
Detachering: 3,51
Intermediaire diensten: 3,40
Uitzendbedrijven I A: 3,68
Uitzendbedrijven II A: 4,40
Uitzendbedrijven I B en II B: 3,96

Bron: UWV