SER: Aantal werkplekken voor meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt blijft achter

17-6-2016
"Het aantal werkplekken voor de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt blijft achter. Een inhaalslag is dus hard nodig", aldus CNV-voorzitter Maurice Limmen.
 
Hij zegt dit bij het uitkomen van de SER-verkenning Sociale Infrastructuur voor Kwetsbare Groepen binnen de Participatiewet, waar het CNV aan heeft meegewerkt. De Sociaal Economische Raad (SER) brengt de verkenning op 14 juni uit. Limmen: "Wij maken ons al langer zorgen over de achterblijvende resultaten bij het scheppen van deze beschutte werkplekken."

Om beschutte werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking van de grond te krijgen is de kennis en ervaring van de sociale werkplaatsen (SW-bedrijven) noodzakelijk. De SER constateert dat deze SW-bedrijven krimpen en dat zo broodnodige kennis en ervaring verloren gaat. De raad adviseert daarom de SW-bedrijven te versterken en te concentreren in de 35 zogenaamde arbeidsmarktregio’s. In de arbeidsmarktregio’s werken gemeenten, sociale partners en het UWV samen aan werkgelegenheid.

"Het CNV heeft al bij het Sociaal Akkoord aangegeven dat het belangrijk is dat we de kennis en ervaring van de SW-bedrijven niet moeten laten verdwijnen, omdat we niet het kind met het badwater willen weggooien. We gaan er vanuit dat de staatssecretaris dit advies overneemt en dat de invulling verder vorm krijgt in overleg met de overkoepelende organisatie Cedris", aldus Limmen.

Om mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen is het volgens de SER noodzakelijk dat partijen die betrokken zijn bij het scheppen van beschutte werkplekken meer samenwerken. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de werkbedrijven, waarin het CNV actief is. Binnen die werkbedrijven maken gemeenten met sociale partners en UWV afspraken over het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. De SER adviseert dat gemeenten daarin de regie nemen.

Bron: CNV.nl