Pas in 2017 compensatie voor deel werkloze flexwerkers en herintreders

12-7-2016
Pas in 2017 kan uitkeringsinstantie UWV werkloze flexwerkers en herintreders compenseren voor een eerdere korting van hun uitkering.
 
Voor tienduizenden mensen die na 1 juli 2015 hun baan zijn kwijtgeraakt, viel de uitkering namelijk lager uit dan voorheen. 
 
Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloot daarom tot reparatie, maar het UWV denkt dit pas vanaf 1 april 2017 te kunnen doen, schrijft Trouw maandag. Tot die tijd lopen getroffenen nog honderden euro's per maand mis. 
 
Ook mensen die nu of in de komende maanden werkloos raken, kunnen nog te weinig geld uitbetaald krijgen. 
 
Berekening
De WW-uitkering valt lager uit voor deze groep doordat de uitkering niet meer berekend wordt over het laatst verdiende loon, maar over het gemiddelde salaris in een periode van twaalf maanden. Het gaat vooral om uitzendkrachten, seizoenarbeiders en herintreders in de horeca, bouw, media en het onderwijs.
 
Het terugdraaien van de regeling gaat het UWV 8,9 miljoen euro kosten.


Bron: NU.nl