OTTO wil nog meer vrouwen aan de top

4-6-2014
OTTO Work Force heeft het Charter ‘Talent naar de Top’ getekend. De uitzendonderneming wil hiermee de diversiteit en doorstroming van vrouwen naar topfuncties bevorderen.
 
Hoewel bij OTTO reeds 55% van de staffuncties en van de leidinggevende functies door vrouwen wordt vervuld, verbindt het bedrijf zich toch aan het Charter. Directievoorzitter Frank van Gool: 'Met dit Charter willen wij deze goede balans vasthouden en onze kennis delen met andere bedrijven die dit Charter ondertekenen.' 

Diversiteitsbeleid
De Stichting Talent naar de Top heeft het Charter ontwikkeld, waarmee werkgevers zich committeren aan een duurzaam en effectief m/v diversiteitsbeleid. De Commissie monitoring Talent naar de Top toetst de resultaten van Charterondertekenaars en rapporteert door middel van een publiek rapport over hun voortgang. Meer informatie over de stichting en commissie staat op www.talentnaardetop.nl.

Flexmedewerker
OTTO Work Force zal het Charter in de eigen organisatie gebruiken om het belang van doorstroming te benadrukken. Operationeel directeur Karolina Swoboda: 'Wij stimuleren de ambitie van onze medewerkers. Juist mensen die laten zien wat ze in hun mars hebben moeten de kans krijgen om dat waar te maken. Daar gaat een enorme stimulans van uit. Ikzelf begon destijds als flexmedewerker en nu zit ik in de directie.'

OTTO Work Force heeft dagelijks via ruim 50 kantoren in Europa zo'n 10.000 flexmedewerkers aan het werk in met name Nederland, Polen en Duitsland. Op het hoofdkantoor in Venray werken ruim 160 medewerkers.

Bron: Flexmarkt.nl