NBBU-keurmerk voor zzp-bemiddeling

31-10-2016
Bemiddelaars van zelfstandigen kunnen zich voortaan met een NBBU-keurmerk op kwaliteit onderscheiden.
Met dit keurmerk moet het voor zzp'ers en opdrachtgevers duidelijker worden bij wie ze terechtkunnen voor correcte zzp-bemiddeling.
 
Het keurmerk is volgens NBBU een garantie dat de dienstverlening van zzp-bemiddelaars juist en betrouwbaar is.
 
Pilot zzp-bemiddelaars
De NBBU startte in april 2016 een pilot om certificering voor bemiddeling van zelfstandigen te ontwikkelen. De bedrijven die hieraan deelnamen, mogen zich nu als gecertificeerde zzp-bemiddelaars profileren en het nieuwe keurmerk gebruiken.
 
Zelfstandig keurmerk
Het keurmerk wordt toegekend na keuring door een geaccrediteerde controle-instelling. Hierin worden onder meer de aan de zzp'er gestelde voorwaarden, transparantie in de dienstverlening en gebruikmaking van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst meegenomen.

Het is de bedoeling dat de certificering uiteindelijk een zelfstandig keurmerk wordt en voor iedereen beschikbaar is. Bedrijven die het keurmerk willen voeren, kunnen zich hiervoor bij de NBBU melden.
 
Bron: NBBU