NBBU en ABU ondertekenen samenwerkingsovereenkomst met EURES Nederland

20-6-2016
ABU en NBBU ondertekenden 17 juni jl. een samenwerkingsovereenkomst met EURES (European Employment Services) Nederland.
 
Meer samenwerking met EURES, het Europese samenwerkingsverband van publieke arbeidsvoorzieningen, maakt het mogelijk om in de toenemende vraag naar buitenlandse werknemers in Nederland te voorzien. Door de samenwerking wordt kennis en informatie over de Europese arbeidsmarkt beter ontsloten. Onderzoek van de brancheverenigingen ABU en NBBU leert dat Nederlandse uitzenders in steeds meer verschillende Europese landen gaan werven. Intensievere samenwerking met EURES helpt hen daarbij.

Samenwerking
De samenwerking houdt in dat partijen het aantal mensen dat via EURES een baan vindt in Nederland zal monitoren. EURES zal op zijn beurt aandacht besteden in het buitenland aan het werken via een private arbeidsbemiddelaar in Nederland.

NBBU-directeur Marco Bastian is blij met de samenwerking. “Deze overeenkomst biedt kansen voor nieuwe initiatieven”, reageert hij. “Met deze samenwerking kunnen we doelgericht te werk gaan en Europese bemiddelingen beter op elkaar afstemmen.”

Jeannette van Yperen, EURES Nederland: “Intensievere samenwerking tussen private partijen en EURES biedt kansen om gericht in Europa te werven voor Nederlandse werkgevers die kampen met moeilijk vervulbare vacatures. EURES Nederland richt zich met haar partners op het organiseren van wervingsbijeenkomsten in Europa en op het informeren van Europese werkzoekenden over wonen en werken in Nederland. Samen met private partijen maken we van EURES een sterk instrument om vraag en aanbod op Europees niveau bij elkaar te brengen.”

Maurice Rojer, Adjunct-directeur ABU: “Uitzenders verwachten krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt. Zij breiden hun wervingskanalen uit om de juiste man of vrouw te vinden voor Nederlandse opdrachtgevers. EURES biedt hen toegang tot werkzoekenden uit heel Europa. Meer samenwerking met EURES is daarom een logische stap. Bovendien past de samenwerking bij de bredere publiek-private samenwerking die uitzendbranche en UWV in Nederland hebben.”

Onderzoek
Uit onderzoek van ABU en NBBU blijkt dat Nederlandse uitzenders hun wervingskanalen uitbreiden in meer Europese landen. Vooral in Slowakije, Roemeniƫ en Bulgarije verwachten zij nieuwe wervingskanalen op te bouwen. Ook in de Baltische staten en in Spanje en Portugal verwacht men groei.

Bron: NBBU.nl