Mysolution trotse sponsor van Emma at Work

13-4-2016
Mysolution heeft dit jaar een donatie gedaan aan Emma at Work om hen te helpen zich verder in te zetten voor hun missie en visie. Het non-profit bemiddelingsbureau begeleidt en ondersteunt jongeren tussen 15 en 30 jaar met een chronische ziekte of lichamelijke beperking bij het vinden van betaald werk. 
 
Emma at Work streeft ernaar om voor zoveel mogelijk jongeren met een beperking een plek te vinden op de arbeidsmarkt, zodat zij werkervaring kunnen opdoen. Zo wordt de kans op een (financieel) zelfstandig leven op latere leeftijd aanzienlijk vergroot. Werk is immers een essentieel deel van ieders leven om mee te doen in de maatschappij en zelfstandig te kunnen leven.

Al veel jongeren hebben dankzij Emma at Work een geschikte plaats gevonden op de arbeidsmarkt. Ook wij vinden dat iedereen de kans moet krijgen om mee te doen. Daarom zijn wij trotse sponsor van deze stichting!