CBS: omzetgroei uitzendbranche

1-9-2016
De omzet van uitzendbureaus en het aantal uitzenduren zijn in het tweede kwartaal gestegen. En voor het derde kwartaal rekenen twee op de drie uitzendondernemers op verdere omzetgroei.
 
Dat blijkt uit de Kwartaalmonitor zakelijke dienstverlening over het tweede kwartaal van 2016, dat het CBS vandaag heeft gepubliceerd.
 
Omzetgroei uitzendbranche
De omzet van de uitzendbranche steeg in het tweede kwartaal van 2016 met 8,7% in vergelijking met een jaar eerder. Dat is een iets minder sterke groei dan het eerste kwartaal, toen de omzetgroei 9,9% bedroeg. Hiermee realiseren de arbeidsbemiddelaars, uitzendbureaus en personeelsbeheerders al drie jaar onafgebroken omzetgroei.
 
Stijging uitzenduren
In het tweede kwartaal van 2016 steeg het aantal uitzenduren met 3% ten opzichte van het kwartaal ervoor. In het eerste kwartaal daalde het aantal uitzenduren nog met 1,4%. Zowel de uren in kortlopende als in langlopende contracten namen toe in het tweede kwartaal.
 
Het aantal uren in langlopende contracten zoals detachering en payrolling steeg met 3,1% en het aantal uren in kortlopende contracten steeg met 2,7%. Het aantal uren in kortlopende contracten neemt al twee jaar toe. De ontwikkeling van de kortlopende uren loopt doorgaans voor op die van de rest van de arbeidsmarkt.
 
Uitzendondernemers positief
Ondernemers in de uitzendbranche zijn zeer positief gestemd over de omzetgroei in het derde kwartaal. 66% van hen verwacht een toename van de omzet. Er zijn geen ondernemers in deze branche die een daling van de omzet verwachten. Ondernemers in de uitzendbranche zijn veel positiever dan in de jaren hiervoor.
 
Tarieven uitzenders
Ook over het economisch klimaat en over de personeelssterkte zijn ondernemers positief gestemd, zij het minder positief dan in het derde kwartaal vorig jaar. Het aantal uitzendondernemers dat zijn tarieven verwacht te verhogen is ongeveer even groot als het aantal ondernemers dat verwacht prijsverlagingen door te voeren.

Bron: Flexmarkt.nl