CBS: Werkloosheid toegenomen

19-11-2015
Meer mensen die eerder niet actief waren op de arbeidsmarkt zijn de afgelopen drie maanden naar werk gaan zoeken, al vonden ze nog niet direct een baan. 
 
Het aantal werkenden bleef vrijwel gelijk waardoor de werkloosheid in deze periode met gemiddeld 4 duizend per maand toenam. In oktober was 6,9 procent van de beroepsbevolking werkloos. Het aantal werklozen ligt met 616 duizend nog wel onder het niveau van januari toen de werkloosheid weer ging dalen. Dit meldt CBS.

Werkeloosheid-november-2015.JPG

UWV: Meer WW-uitkeringen

Oktober 2015 telde 421 duizend lopende WW-uitkeringen, 5 duizend meer dan in september en vrijwel evenveel als in oktober vorig jaar. Het aantal uitkeringen aan jongeren tot 25 jaar nam met 8,1 procent relatief het sterkst toe.  De toename bij de jongeren kan grotendeels verklaard worden door de stijging vanuit seizoensgevoelige sectoren zoals de horeca en de landbouw, waar jongeren sterk vertegenwoordigd zijn. Onder 55-plussers nam het aantal uitkeringen met 0,6 procent slechts licht toe in oktober.  
Bron: CBS en UWV