Aanpassing jeugdloon moet economisch onzelfstandige jongeren helpen

23-5-2016
Een aanpassing van het wettelijk minimumjeugdloon (WMJL) moet een oplossing zijn voor jongeren die nu niet economisch zelfstandig kunnen worden.
 
Dat stelt de SER vrijdag in een verkenning. 
 
Het kabinet heeft vorige maand voorgesteld het wettelijk minimumjeugdloon aan te passen. Op termijn moeten jongeren vanaf 21 jaar ook het wettelijk minimumloon voor volwassenen (WML) ontvangen. 
 
Het minimumjeugdloon geldt dan alleen voor jongeren van vijftien tot en met twintig jaar. Nu krijgen mensen pas het minimumloon voor volwassenen als ze 23 jaar of ouder zijn.
 
Economisch zelfstandig
De SER erkent dat het huidige stelsel waarschijnlijk gunstige effecten heeft gehad op de werkgelegenheid van jongeren en er ook voor zorgt dat jongeren eerder geneigd zijn om naar school te blijven gaan of een studie te volgen.
 
Tegelijkertijd leidt het huidige stelsel ertoe dat het maar weinig werkende jongeren tot 23 jaar lukt economisch zelfstandig te worden. De norm is dat zij daarvoor 70 procent van het wettelijk minimumloon moeten verdienen. 
 
Voor de groep vanaf 21 jaar, van wie een groot deel klaar is met studeren, "maakt het WMJL het realiseren van economische zelfstandigheid moeilijk". Zij werken vaak in deeltijd. Bovendien geldt de onderhoudsplicht van hun ouders maar tot hun 21e jaar.
 
Negatieve gevolgen
De voorgestelde aanpassing van het wettelijk minimumjeugdloon kan negatieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheid voor jongeren, de jeugdwerkloosheid en de mate waarin jongeren onderwijs volgen. De SER vindt dat de aanpassing het volgen van onderwijs, werken of een combinatie daarvan wel "voldoende aantrekkelijk" moet houden.
 
Om negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid te beperken, krijgen werkgevers volgens dit wetsvoorstel een compensatie. Zij zijn immers meer kwijt aan loonkosten voor 21- tot 23-jarigen. Hiervoor is een budget van 100 miljoen euro beschikbaar gesteld.
 
Het kabinet moet de effecten van een wijziging volgens de SER goed monitoren en evalueren. Er is nu nog maar weinig kennis voorhanden over de gevolgen van zo'n wijziging. Mogelijk komt er nog wel data beschikbaar van andere landen die recentelijk een vergelijkbare wijziging hebben doorgevoerd.

Vergelijking
Ongeveer 17 procent van de werknemers tot 23 jaar ontvangt in het huidige stelsel het wettelijk minimumjeugdloon. Het merendeel verdient meer dan het WMJL. Tegelijkertijd ontvangt een aanzienlijk deel van hen nog wel minder dan het minimumloon voor volwassenen.
 
Uit een vergelijking met andere landen blijkt dat het Nederlandse stelsel afwijkt, schrijft de SER. De maximale leeftijd waarbij voor de berekening van het minimumloon nog rekening wordt gehouden met de leeftijd (23 jaar), ligt in Nederland hoger dan in andere landen. In het buitenland worden vaker de leeftijdsgrenzen van 18 en 21 jaar gebruikt. 
 
En de hoogte van de percentages, vanaf 30 procent van het minimumloon voor volwassenen (voor 15-jarigen), ligt "substantieel" lager in Nederland. Nederlandse jongeren van achttien jaar krijgen minimaal 45,5 procent van het minimumloon. Dit is voor 18-jarigen in andere landen doorgaans minimaal 70 procent van het minimumloon voor volwassenen.
 
Maar als gekeken wordt naar de bruto maandbedragen, blijkt het Nederlandse bruto wettelijk minimumloon, waar het jeugdloon van wordt afgeleid, "vanuit internationaal perspectief relatief hoog".

Bron: NU.nl