ABU: uitzenduren en –omzet in februari met 10% gestegen

17-3-2015
In periode 2 (week 5 – 8) is het aantal uitzenduren met 10% toegenomen en ook de uitzendomzet is met 10% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
 
De groei van het aantal uitzenduren en de –omzet is in periode  2 (week 5 – 8) als volgt verdeeldd over de grootste drie sectoren:
•De uren in de administratieve sector zijn gestegen met 5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en de omzet nam toe met 7%
•De uren in de industriële sector vertoonden een stijging van 10% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, ook de omzet nam toe met 10%
•Het aantal uren in de technische sector is toegenomen met 24% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet nam toe met 21%
 
In periode 1 (week 1 – 4) steeg het aantal uitzenduren met 8% en de uitzendomzet nam toe met 8%.

Bron: ABU en Flexmarkt