ABU brengt Uitzendwerk nummer 1 uit

25-2-2016
De loondoorbetalingen bij ziekte moet sterk ingekort worden, dit stelt CDA-Kamerlid Pieter Heerma. Afgelopen najaar kwam het CDA met een vernieuwend voorstel om de loondoorbetaling bij ziekte in te korten tot acht weken en dat te combineren met een basisverzekering voor alle werkenden.
 
Inmiddels heeft minister Asscher het voorstel voor advies naar de SER gestuurd.

In het diepte-interview gaan de twee topmannen Chris Heutink van Randstad en Raymond Puts van USG in op de impact van technologisering op de arbeidsmarkt. Vooral in het middensegment gaan veel banen verdwijnen, maar nieuwe technologieën leveren paradoxaal genoeg ook veel nieuwe banen op.
 
Ook Irmgard Nübler van ILO gaat in op de veranderende wereld van werk. De ILO wil in kaart brengen welke trends er zijn en hoe dat werkenden gaat raken. Nübler roept op ‘een goed evenwicht te vinden tussen flexibiliteit en sociale zekerheid voor iedereen’. Linda Kool van het Rathenau Instituut en Monique Kremer van de WRR gaan in op de kernthema’s voor de robotagenda.
 
In het thema over Europese arbeidsmobiliteit stelt hoogleraar Leo Lucassen dat overregulering een sta-in-de-weg is voor arbeidsmigratie, lichten SNCU-directeur Jaap Smit en SNF-voorzitter Koos Karssen toe hoe de uitzendbranche bijdraagt aan decent work voor arbeidsmigranten en tonen twee praktijkvoorbeelden hoe het moet.
 
Verder onder meer in dit nummer: directeur VluchtelingenWerk over de rol van de uitzendbranche bij het aan het werk helpen van vluchtelingen, onderzoek laat zien dat lasten uitzendbranche fors hoger ligt dan in andere sectoren, een gastcolumn van Saskia Peter Arbeidslastendruk- vluchten of verzuipen voor de ondernemer, 50-plussers aan de slag via de uitzendbranche en Jurriën Koops over de jarige ABU en het huis van werk.
 
Naast de gedrukte uitgave kunt u de artikelen uit Uitzendwerk ook online lezen en als volledige pdf.

Bron: ABU